Fröberg & Lundholm Advokatbyrå är specialiserad på mark- och miljörätt


Vår stora erfarenhet av miljöjuridiska frågor ger oss en helhetssyn på verksamheter och regelverk. En stadig kunskapsgrund i kombination med engagemang, flexibilitet, skicklighet och kreativitet gör det möjligt för oss att hitta innovativa och skräddarsydda lösningar för våra klienter.

Välkommen till oss!

Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB


Sveavägen 17, 11 tr.
111 57 Stockholm

Tel: 08-662 79 40
Fax: 08-662 79 41

info@froberg-lundholm.se