Fröberg & Lundholm Advokatbyrå är specialiserad på mark- och miljörätt


Vår stora erfarenhet av miljöjuridiska frågor ger oss en helhetssyn på verksamheter och regelverk. En stadig kunskapsgrund i kombination med engagemang, flexibilitet, skicklighet och kreativitet gör det möjligt för oss att hitta innovativa och skräddarsydda lösningar för våra klienter.

Välkommen till oss!

Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB

Vi har flyttat
Fr.o.m. den 2 december 2016 sitter vi i nya lokaler, ovanför Kungshallen, Hötorget:

Kungsgatan 44, 3 tr.
111 35 Stockholm

Tel: 08-662 79 40
Fax: 08-662 79 41

info@froberg-lundholm.se